Календарь событий


Нашли опечатку?

Нашли опечатку на нашем сайте?
Пожалуйста, выделите ее и нажмите клавиши ctrl + enter.
Спасибо.

Список публикаций с журналами
все публикации   |    новинки   |      расширенный поиск публикаций


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   

А

Абдуллина М.
Абрамзон М.Г.
Абрамова М.А.
Абрамов Р.Н.
Абрамова Н.В.
Абрахамсон П.
Абылкаликов С.И.
Авдеева В.П.
Авдошина Н.В.
Аверкиева К.В.
Авилова А.В.
Авксентьев В.А.
Аврус А.И.
Автономов А.С.
Автономов В.С.
Аганбегян А.Г.
Агапова О.В.
Агранович М.Л.
Адамьянц Т.З.
Адигамова О.Ф.
Аитов Н.А.
Айвазова С.Г.
Аймаутова Н.Е.
Акатнова А.А.
Акерман Г.
Акзамов Н.З.
Акимкин Е.М.
Аксенова О.В.
Аксюмов Б.В.
Акулич М.М.
Алексеев Д.В.
Алексеев А.Н.
Алешина Ю.Е.
Алешина М.В.
Алисов Н.А.
Аллаярова А.М.
Алферова А.Б.
Альхименко О.Н.
Амбарова П.А.
Амбарова П.М.
Амвросов А.А.
Амелин В.В.
Андина Т.
Андреева Н.А.
Андрееенков В.Г.
Андреева Г.М.
Андреенков В.Г.
Андреев А.Л.
Андреева А.А.
Андреев Э.П.
Андросова О.А.
Аникина К.И.
Аникин В.А.
Анисимов Р.И.
Анисимова И.А.
Анохин М.Г.
Антонова К.А.
Антонов Ю.Е.
Антоновский А.Ю.
Антонов А.И.
Антюшина Н.
Араб-Оглы Э.А.
Арбер С.
Аргунова К.Д.
Арефьев П.А.
Арефьев А.Л.
Арефьева В.П.
Аристова Н.Г.
Арсентьев М.В.
Арская Л.П.
Артёменко Н.А.
Артамонова М.В.
Артамонова А.В.
Артемьев Н.В.
Артемова Т.В.
Артемов В.А.
Арутюнова Е.М.
Арутюнян Ю.В.
Арутюнян Ю.А.
Архангельский В.Н.
Архипкин Е.А.
Асадуллина Г.Р.
Асланов Я.А.
Ассанов И.В.
Астафьев Я.У.
Атаян Л.Н.
Атаян И.М.
Атоян Ш.М.
Афанасьев А.К.
Ахиезер А.С.
Ахметова М.С.
Ашкеров А.

Б

Бабин Е.Б.
Бабич Н.С.
Бабосов Е.М.
Бадараев Д.Д.
Бадмаева Л.В.
Баев А.В.
Баженова Е.Ю.
Байков Н.М.
Баймурзина Г.Р.
Баклан М.
Бакланова Т.И.
Бакланов П.А.
Балабанов С.С.
Баныкина С.В.
Баньковская С.П.
Баранова Т.С.
Баранова Н.П.
Баранов А.В.
Бараш Р.Э.
Барашин М.Ю.
Барбашин М.Ю.
Барбакова К.Г.
Барбаков О.М.
Бари Д.
Баркер А.
Барков Ф.А.
Барсамова А.А.
Барсегян В.М.
Басаргин В.
Басимов М.М.
Баскакова Ю.М.
Батаева З.В.
Батоврина Е.В.
Батыгин Г.С.
Батыков И.В.
Батыкова А.В.
Баубёк Р.
Башева О.А.
Бедрик А.В.
Белая Л.Н.
Белинская Д.В.
Белобородова О.А.
Белов И.Ю.
Белова Н.И.
Беляев В.Я.
Беляева Л.А.
Беннето-Прюво Э.
Бергер П.
Березутский Ю.В.
Берлин И.
Бессокирная Г.П.
Бесстремянная Г.Е.
Бестужев-Лада И.В.
Биггс С.
Биджамова К.В.
Бийжанова Э.К.
Бикмулина А.И.
Бинеева Н.К.
Благодетелева E.Д.
Блюдина У.
Бляхер Л.Е.
Бляхман Л.С.
Бобровский В.А.
Бобров И.В.
Богатова Т.В.
Богданов В.С.
Богеволнов Ю.
Богомазова О.В.
Богословский М.М.
Боде В.Н.
Божков О.Б.
Бозрикова Л.В.
Бойков В.Э.
Боков М.
Болховитина Т.С.
Больницкая А.Н.
Большакова О.А.
Большухина И.С.
Борзикова П.В.
Борисов В.
Борко Ю.А.
Бородкин Ф.М.
Бороноев А.О.
Боррего Д.М.
Борщевский М.В.
Босс П.
Бочаров М.П.
Бочаров М.А.
Бочарникова Т.Б.
Бочаров В.Ю.
Бояркина С.И.
Бояркин Г.М.
Бравин А.Д.
Брайович С.М.
Браславский Р.Г.
Брега Г.В.
Брега А.В.
Бреттель С.
Бромлей Ю.В.
Брукмайер К.
Брынцева Е.В.
Брюно В.В.
Бубе М.
Бугле С.
Булавин С.П.
Буланова М.Б.
Бумагин Р.Е.
Бунов Е.Г.
Буржуа Л.
Бурмыкина О.Н.
Бурсуркина И.П.
Буртный К.П.
Бурханова Ф.Б.
Бутенко И.А.
Бутуева З.А.
Бухарин Н.И.
Бызов Л.Г.
Быкадоров Ю.Г.
Быканова Д.
Быков К.В.
Быков А.В.
Быстрова А.С.
Бычин В.Б.

В

Вагапов Р.
Ваграменко Т.А.
Вайсбурд В.А.
Валиахметов Р.М.
Ванг Цзуньшу
Ваньке А.В.
Варганова О.Ф.
Варламова С.Н.
Варшавская Е.Я.
Васильева С.И.
Васильева Н.Ю.
Васильева Е.Н.
Вассерман Ю.М.
Васькина Ю.В.
Васьков М.А.
Ваторопин А.С.
Вафин А.М.
Вахштайн В.С.
Вдовиченко Л.Н.
Вебер А.Б.
Ведерникова Н.
Вейхер А.А.
Великий П.П.
Величко О.И.
Верещагина А.В.
Вершинина О.В.
Вечтомова Е.В.
Визгунова Ю.И.
Виловатых А.В.
Винер Б.Е.
Винклер Р.Л.
Виноградова Т.М.
Виноградский В.Г.
Виноградова Э.М.
Винокурова А.В.
Виттенберг Е.Я.
Витюк В.В.
Вихалемм П.Э.
Вишневский Ю.Р.
Вишневский А.Г.
Вишневская Н.Т.
Владимиров А.А.
Власова-Ягодина А.А.
Вовченко Е.А.
Воденко К.В.
Водзинская В.В.
Вознесенская Е.Д.
Возьмитель А.А.
Войнова В.Д.
Войнова Е.А.
Войтенко В.П.
Волков Ю.Е.
Волкова О.А.
Волков Ю.Г.
Волтерс Линда
Воробьева И.В.
Воробьева О.Д.
Воробьева Е.С.
Воробьев Д.М.
Воронова М.В.
Воронкова О.А.
Воронов В.В.
Воронина Н.Д.
Воронин Г.Л.
Воронков В.М.
Воропаева А.В.
Воротников В.П.
Воскобойников И.Б.
Воскресенская Н.О.
Востряков Л.Е.
Вэйт-Вильсон Д.
Вялых Н.А.

Г

Габдрахманова Г.Ф.
Габдрафиков И.М.
Гаврилов Д.А.
Гаврилюк Т.В.
Гаврилюк Ю.А.
Гаврилов К.А.
Гаврилов Ю.А.
Гаврилюк В.В.
Гаврилова И.Н.
Гайдис В.П.
Гайнутдинов Р.
Гайраханов Л.И.
Гайфуллин А.Ю.
Галиева Н.И.
Галиндабаева В.В.
Галин Р.А.
Галицкая И.А.
Галицкая Е.Г.
Галкина М.М.
Галкин А.А.
Гаман-Галутвина О.В.
Гаман-Голутвина О.В.
Гао Вэнь-цзюнь
Гаспаришвили А.Т.
Гафт Л.Г.
Гвинтовкин А.Н.
Гвоздева Е.А.
Гельман В.
Герасимова О.А.
Герасимова С.Б.
Герасимова М.Г.
Герасимов Г.И.
Герций Ю.В.
Гидденс Э.
Гилинский Я.И.
Гимпельсон В.Е.
Гительман Ц.
Гладкова С.А.
Глебова А.О.
Глориозова Е.
Глухова А.В.
Глушкова С.А.
Гнатюк А.Н.
Гнатюк М.А.
Гоблик В.В.
Года С.
Гозман Л.Я.
Голдстоун Дж.
Голенкова З.Т.
Голенцова М.С.
Голиусова Ю.В.
Голобородько А.Ю.
Головин Ю.А.
Голосеева А.А.
Голоухова Д.В.
Голофаст В.Б.
Гольбрайх В.Б.
Гонтаренко Н.Н.
Гончарова Е.Р.
Гончарова Г.С.
Горбунов В.В.
Горбунова-Баженова М.В.
Гордон Л.А.
Горемыкина Н.Е.
Горина Т.И.
Городничева А.
Горшков М.К.
Горшкова И.Д.
Горюнова С.В.
Готье Ю.В.
Гофман А.Б.
Гоштаутас А.
Градосельская Г.В.
Грант А.
Гребенюк А.А.
Гречаная Т.Б.
Григорьева М.В.
Григорьева К.С.
Григорьева Е.И.
Гридчин Ю.В.
Гринберг Р.С.
Гринева К.Э.
Гриценко Г.Д.
Гришаева Н.П.
Гришина Ю.В.
Гришин А.А.
Гришина М.А.
Громыко А.А.
Грудина Т.М.
Грунт З.А.
Грушин Б.А.
Грязнова О.С.
Гугуева Д.А.
Гудков Л.Д.
Гуляева Н.Л.
Гурба В.Н.
Гурвич Ж.
Гурин К.Е.
Гурко Т.А.
Гурко Е.М.
Гурьева И.В.
Гурьева Л.С.
Гусева М.А.
Гусев А.А.
Гусейнова К.Э.
Гуськов И.А.
Гуторов В.А.
Гуцапенко Л.А.
Гушель Р.З.

Д

Даваадаш Ч.
Давыдов А.А.
Давыденко_ В.А.
Давыдов В.Н.
Давыдова Н.В.
Давыдова Н.М.
Давыдов А.П.
Давыдова Н.
Давыдова С.И.
Давыдов И.П.
Давыдов Ю.Н.
Давыдов Л.
Давыдов С.Г.
Дадиани Л.Я.
Даен Д.В.
Дайкер А.О.
Данилова Е.Н.
Данилов Ю.А.
Данилов В.
Данилевич И.В.
Дарховская М.
Даугавет А.Б.
Девятко И.Ф.
Девятов А.А.
Дегтярь Л.С.
Дегтярев А.К.
Дейнз Ш.
Дементьева И.Ф.
Деметрадзе М.Р.
Демидов А.
Демиденко С.Ю.
Деминцева Е.
Денисенко М.Б.
Денисова И.А.
Денисовский Г.М.
Денисова Г.С.
Децнер Д.
Джонсон М.
Джонс К.
Дзуцев Х.В.
Дибиров А.З.
Дивисенко О.В.
Дивисенко К.С.
Диденко Д.В.
Димке Д.В.
Дмитриев А.В.
Дмитриев Н.М.
Дмитриев А.Л.
Дмитриевский В.Н.
Добаев И.П.
Добровольская А.В.
Добрынина Е.П.
Доган Бериван Ч.
Додельцев Р.Ф.
Докторов Б.З.
Докторова Л.Д.
Докука С.В.
Долгов А.Ю.
Донцова Г.Г.
Дорговцев М.
Дорофеева З.Е.
Дорошина А.В.
Доэрти У.
Дридзе Т.М.
Дробижева Л.М.
Дуберман Ю.Н.
Дуберман Ю.Е.
Дубин Б.
Дудченко О.Н.
Дука А.В.
Дукачева Л.В.
Дулина Н.В.
Дулясова М.В.
Дурнов А.В.
Дутчак И.В.
Дымарская О.Я.
Дынин А.
Дьяконов К.Б.
Дьяченко А.П.
Дьяченко А.Н.
Дюжиков С.А.
Дюркгейм Э.
Дядюнова И.А.
Дятлов А.В.

Е

Евграфова К.О.
Евдокимова Е.П.
Евдокимова Т.Г.
Евзеров Р.Я.
Евсеева М.А.
Егорова Н.Ю.
Егорова М.А.
Егоров В.К.
Елимова М.Ю.
Елисеева И.И.
Елисеева А.М.
Епифанцев С.Н.
Епихина Ю.Б.
Еремеева К.С.
Еремичева Г.В.
Еремичева О.О.
Ерицян К.Ю.
Ермолаева П.О.
Ермолаева Ю.В.
Ерохина Е.А.
Ершов А.Н.
Ершова И.А.
Ерыкова В.Г.

Ж

Жаворонков А.В.
Жаде З.А.
Жалбажав Н.
Жалсанова В.Г.
Жамкочьян М.С.
Жвитиашвили А.Ш.
Железняков А.С.
Жигалев Б.А.
Жирикова А.А.
Жихарева О.Б.
Жмудь Т.А.
Жу Ди
Жуков В.И.
Жупник О.Н.
Журавлева И.В.
Журавлев Г.Т.
Журавлев П.
Журова Л.Е.


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   
   По Вашему запросу найдено 5897 публикаций

1   2   3   ... 197   →   cледующая


Ядов В.А.
А все же умом Россию понять можно // Россия трансформирующееся общество / Под редакцией В.А. Ядова. - М.: Издательство «КАНОН-пресс-Ц», 2001. C. 9-20.

Щенина О.Г.
Абсентеизм как форма политического участия в современной России. - М.: Институт сравнительной политологии РАН, 2005. – 20 с. б/н

Величко О.И.
Австрофашизм: между Муссолини и Гитлером // Берегиня.777.Сова. Научный журнал. 2014. № 4 (23). С. 300-310.

Батыков И.В.
Автоматизированное определение сходства товарных знаков до степени смешения // Управление мегаполисом. 2013. №3. С. 92-95.

Качанов Ю.Л., Маркова Ю.В.
Автономия и структуры социологического дискурса / Ю.Л. Качанов, Ю.В. Маркова. - М.: Университетская книга, 2010. - 320 с.: ил.
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Ka_Ma_2010_1.pdf

Автопортрет местных сообществ. Анализ социологических опросов и глубинных интервью / Отв. ред. И.А.Халий. — М.: Институт социологии РАН, 2006. — 312 с
rss подписаться на RSS ленту комментариев к этой странице
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии. Всего [0]: