Институт социологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук

Racko E., Voronovs V. Latvijas regionu konkuretspejas novertejums. Daugavpils:Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2014. 166 lpp.Racko E., Voronovs V. Latvijas regionu konkuretspejas novertejums. Daugavpils:Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2014. 166 lpp.
ISBN 978-9984-14-664-5

Размещена на сайте: 06.03.14

Текст сборника.


Моя книжная полка

Ссылка при цитировании:

Racko E., Voronovs V. Latvijas regionu konkuretspejas novertejums. Daugavpils:Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2014. 166 lpp.

Аннотация

Monogrāfija ir veltīta Latvijas reģionu konkurētspējas ekonomiskai analīzei: kompleksās metodikas ietvaros ir piedāvāts reģionu konkurētspējas strukturālais modelis, kura īpatnība ir svara koeficientu diferencēta sistēma, kā arī vispārinātu statistisko rādītāju trīs līmeņu uzskaite. Uz strukturālo modeli balstīts reģionu konkurētspējas novērtējums ietver trīs vispārinātus trešā līmeņa statistiskos rādītājus, kuri atbilst reģionu konkurētspējas faktoru grupām: konkurētspēja uz bāzes nosacījumu rēķina, uz efektivitātes faktoru rēķina un uz inovācijas faktoru rēķina, kā arī astoņus vispārinātus otrā līmeņa rādītājus, kuri atbilst reģionu konkurētspējas faktoriem, un četrpadsmit vispārinātus pirmā līmeņa rādītājus, kuri atbilst reģionu konkurētspējas apakšfaktoriem. Latvijas reģioniem ir aprēķināts reģionu konkurētspējas integrālais rādītājs, kas balstās uz pamatotu ekonomiski statistiskās analīzes komplekso metodiku.

Ключевые слова:

latvija reģionu konkurētspēja

Авторы:

Воронов В.В.

Оглавление

Рубрики:

Экономическая социология
Смежные дисциплиныВозможно, вам будут интересны другие публикации:КОММЕНТАРИИ К ЭТОЙ СТРАНИЦЕrss подписаться на RSS ленту комментариев к этой странице
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии. Всего [0]: