Календарь событий


Нашли опечатку?

Нашли опечатку на нашем сайте?
Пожалуйста, выделите ее и нажмите клавиши ctrl + enter.
Спасибо.

Список публикаций с журналами
все публикации   |    новинки   |      расширенный поиск публикаций


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   

А

Абаева Л.Л.
Абакаров Д.К.
Абдуллина М.
Абрамова Н.В.
Абрамян С.И.
Абрамова М.А.
Абрамзон М.Г.
Абрамов Р.Н.
Абрамов А.В.
Абрахамсон П.
Абылкаликов С.И.
Аванесов В.С.
Авдеева В.П.
Авдецкий А.Г.
Авдошина Н.В.
Аверкиева К.В.
Аверченко С.В.
Авилова А.В.
Авксентьев В.А.
Аврус А.И.
Автономов В.С.
Автономов А.С.
Аганбегян А.Г.
Агапова О.В.
Агафонова Е.Л.
Агеева Н.А.
Агранович М.Л.
Адамьянц Т.З.
Адигамова О.Ф.
Адиев А.З.
Аитов С.Г.
Аитов Н.А.
Айвазова С.Г.
Аймаутова Н.Е.
Акатнова А.А.
Аквазба Е.О.
Акерман Г.
Акзамов Н.З.
Акимкин Е.М.
Акимов А.М.
Аккерманн Г.А.
Акрамов Ф.Ш.
Акрамов Ш.Ю.
Аксентьев В.А.
Аксенова Е.И.
Аксенова О.В.
Аксюмов Б.В.
Акулич М.М.
Алексеев Д.В.
Алексеев А.Н.
Алексеева О.А.
Алексеев П.В.
Александров Д.А.
Александрова Е.А.
Александрова О.А.
Алешина Ю.Е.
Алешина М.В.
Алешковский И.А.
Аликова А.С.
Аликперова Н.В.
Алисов Н.А.
Аллахвердиева Л.М.
Аллаярова А.М.
Алленов С.Г.
Алферова А.Б.
Алхасов С.С.
Альхименко О.Н.
Амбарова П.А.
Амбарова П.М.
Амвросов А.А.
Амелин В.В.
Амелина Е.М.
Ананьин М.А.
Андина Т.
Андреева Г.М.
Андрееенков В.Г.
Андреенков В.Г.
Андреева А.А.
Андреева Н.А.
Андреев А.И.
Андреев А.Л.
Андреев А.
Андреев Э.М.
Андреев Э.П.
Андрианова Е.В.
Андросова О.А.
Аникина К.И.
Аникин И.В.
Аникин В.А.
Анисимова И.А.
Анисимов Р.И.
Анищенко А.В.
Анохин М.Г.
Антипов В.И.
Антипина Е.А.
Антонова К.А.
Антонов Ю.Е.
Антоновский А.Ю.
Антонов В.Г.
Антонов А.И.
Антюшина Н.
Апанович М.Ю.
Араб-Оглы Э.А.
Арбер С.
Аргунова К.Д.
Ардальянова А.Ю.
Арефьева В.П.
Арефьев А.Л.
Арефьев П.А.
Аристова Н.Г.
Арсентьев М.В.
Арская Л.П.
Артёменко Н.А.
Артамонова Я.В.
Артамонова М.В.
Артамонова А.В.
Артемов В.А.
Артемьев Н.В.
Артемова Т.В.
Арутюнян Ю.А.
Арутюнян Ю.В.
Арутюнова Е.М.
Архангельский В.Н.
Архипкин Е.А.
Асадуллина Г.Р.
Асланов Я.А.
Ассанов И.В.
Астафьев Я.У.
Атабиева З.А.
Атанасова А.А.
Атаян И.М.
Атаян Л.Н.
Атоян Ш.М.
Афанасьева Д.А.
Афанасьев А.К.
Афанасьев В.А.
Афзали М..
Афонина Т.В.
Ахиезер А.С.
Ахиезер О.А.
Ахметова М.С.
Ачильдиев С.И.
Ачкасова В.А.
Ачкасов В.Л.
Ашкеров А.
Ащеулова Н.А.
Ащеулов О.А.

Б

Бабин Е.Б.
Бабич Н.С.
Бабич Л.В.
Бабосов Е.М.
Багаева З.Г.
Багдасарян В.Э.
Багдасарьян Н.Г
Багирова К.Э.
Багирова А.П.
Баграмов Эдуард Александрович
Бадараев Д.Д.
Бадмаева Л.В.
Баев А.В.
Баженова Е.Ю.
Базанов С.Н.
Байков Н.М.
Баймурзина Г.Р.
Бакланова Т.И.
Баклан М.
Бакланов П.А.
Балабанов С.С.
Балезин А.С.
Бамбаева Д.В.
Баннистер Д.
Баныкина С.В.
Баньковская С.П.
Баранова Т.С.
Баранчиков Р.Г.
Баранова Н.П.
Баранов А.В.
Барашин М.Ю.
Бараш Р.Э.
Барбашин М.Ю.
Барбаков О.М.
Барбакова К.Г.
Барбашина Н.С.
Бари Д.
Баркер А.
Барков Ф.А.
Барсамова А.А.
Барсегян В.М.
Барыгин И.Н.
Басаргин В.
Басимов М.М.
Баскакова Ю.М.
Батаева З.В.
Батоврина Е.В.
Батунова Е.Ю.
Батыгин Г.С.
Батыкова А.В.
Батыков И.В.
Баубёк Р.
Башева О.А.
Бегасилов Б.Т.
Бегеманн Б.
Бегинина И.А.
Бедерсон В.Д.
Бедрик А.В.
Безвербная Н.А.
Безвербный В.А.
Безрукова О.Н.
Бекарев А.М.
Бекреев А.Д.
Белая Л.Н.
Белинская Д.В.
Белинский А.В.
Белобородова И.Н.
Белобородова О.А.
Белова Н.И.
Белов И.Ю.
Белов А.Э.
Белозеров В.К.
Белоконев С.Ю.
Белоножко М.Л.
Белоножко Л.Н.
Бельков О.А.
Беляева Л.А.
Беляев В.Я.
Беляева Е.Л.
Бенда Р.
Бенин Д.
Беннето-Прюво Э.
Бергер П.
Бердин А.Т.
Бердник Л.П.
Березин Д.Т.
Березутский Ю.В.
Березина Т.И.
Береньи З.
Берка К.
Берлин И.
Беспалова Ю.В.
Беспалова А.А.
Бессокирная Г.П.
Бесстремянная Г.Е.
Бестужев-Лада И.В.
Бесхмельницын М.И.
Бетильмерзаева М.М.
Бештоков М.В.
Бжегович-Миканович В.
Биггс С.
Биджамова К.В.
Бизюков П.В.
Бийжанова Э.К.
Бикбау М.Я.
Бикмулина А.И.
Бинеева Н.К.
Бирагова С.С.
Бирюков Д.С.
Бите Д.
Благодетелева E.Д.
Блюдина У.
Бляхер Л.Е.
Бляхман Л.С.
Бобков В.Н.
Бобров И.В.
Бобровский В.А.
Богатова О.А.
Богатова Т.В.
Богданова В.П.
Богданов В.С.
Богдашкин А.А.
Богданова Е.А.
Богданов М.Б.
Богдан И.В.
Богеволнов Ю.
Богомазова О.В.
Богомягкова Е.С.
Богословский М.М.
Боде В.Н.
Божков О.Б.
Бозрикова Л.В.
Бойков В.Э.
Бойцова О.Ю.
Боков М.
Боланд Т.
Болдбаатар Нандинцэцэг
Болтрукевич В.А.
Болховитина Т.С.
Больницкая А.Н.
Большухина И.С.
Большакова О.А.
Бондарева С.Н.
Борзикова П.В.
Борзунова Т.И.
Борисов В.
Борисов Н.А.
Борисов В.В.
Борко Ю.А.
Бородич В.Ф.
Бородкин Ф.М.
Бородин В.А.
Бороноев А.О.
Боррего Д.М.
Борщевский М.В.
Босс П.
Бочаров М.А.
Бочарникова Т.Б.
Бочаров М.П.
Бочаров В.Ю.
Боченина М.В.
Бочкарева В.И.
Бояджиева П.
Бояркина С.И.
Бояркин Г.М.
Бояркина А.В.
Боярский К.К.
Бравин А.Д.
Брагин А.Д.
Бразевич С.С.
Брайович С.М.
Браславский Р.Г.
Брега А.В.
Брега Г.В.
Бреттель С.
Бровко Л.Н.
Бромлей Ю.В.
Брукмайер К.
Брынцева Е.В.
Брэдбери Н.
Брюно В.В.
Брюхова Е.М.
Бубе М.
Бугле С.
Будженах С.
Буй Куанг Туан
Булавин С.П.
Буланова М.Б.
Бумагин Р.Е.
Бунов Е.Г.
Бурдастова Ю.В.
Бурда М.А.
Буржуа Л.
Бурмыкина О.Н.
Бурсуркина И.П.
Буртный К.П.
Бурханова Ф.Б.
Бусыгин А.Е.
Бутенко И.А.
Бутенко В.А.
Бутовская Ф.И.
Бутуева З.А.
Бухарин Н.И.
Бушуев В.Г.
Бызов Л.Г.
Быкадоров Ю.Г.
Быканова Д.
Быков К.В.
Быков А.В.
Быстрова А.С.
Бычин В.Б.
Бышок С.О.

В

Вагапов Р.
Ваграменко Т.А.
Вазиров З.К.
Вайнс Н.В.
Вайсбурд В.А.
Валеев Е.Р.
Валиахметов Р.М.
Ван Ци
Ванг Цзуньшу
Ваньке А.В.
Варганова О.Ф.
Варгина В.М.
Варламова С.Н.
Вартанова М.Л.
Варшавская Е.Я.
Васильева И.Н.
Васильева И.С.
Васильева Е.Н.
Васильева Н.Ю.
Васильева С.И.
Васильева М.В.
Василевский К.
Васильев Б.П.
Васильев В.Т.
Васильев Ф.
Васильев Н.А.
Вассерман Ю.М.
Васьков М.А.
Васькина Ю.В.
Ваторопин А.С.
Вафин А.М.
Вахштайн В.С.
Вдовиченко Л.Н.
Вебер А.Б.
Ведерникова Н.
Ведерников В.Н.
Вейхер А.А.
Великая Т.В.
Великая Н.М.
Великий П.П.
Величко О.И.
Венцель Х.
Вередюк О.
Верещагина А.В.
Вернерович М.
Версхоор Й.
Вершинин И.С.
Вершинина О.В.
Веселов Ю.В.
Вечтомова Е.В.
Визгунова Ю.И.
Вилисов М.В.
Виловатых А.В.
Винер Б.Е.
Винклер Р.Л.
Виноградский В.Г.
Виноградова Э.М.
Виноградова К.В.
Виноградова Т.М.
Винокурова А.В.
Виттенберг Е.Я.
Витюк В.В.
Вихалемм П.Э.
Вишневский Ю.Р.
Вишневский А.Г.
Вишневская Н.Т.
Владимиров А.А.
Власова А.В.
Власова-Ягодина А.А.
Власов В.В.
Власов А.А.
Вовченко Е.А.
Воденко К.В.
Водзинская В.В.
Водолазов Г.Г.
Вознесенская Е.Д.
Возьмитель А.А.
Войнов С.М.
Войнова Е.А.
Войнова В.Д.
Войтенко В.П.
Волжин С.В.
Волкова О.А.
Волкова М.В.
Волков Ю.Г.
Волков Ю.Е.
Володенков С.В.
Волокитина Т.В.
Волтерс Линда
Воробьева И.В.
Воробьева Е.С.
Воробьева О.Д.
Воробьева Г.Р.
Воробьев Д.М.
Воронов В.В.
Воронова М.В.
Воронкова О.А.
Воронова А.О.
Воронин Г.Л.
Воронков В.М.
Воронина Н.Д.
Воронина Н.С.
Воропаева А.В.
Воротников В.П.
Воскобойников И.Б.
Воскресенская Н.О.
Востряков Л.Е.
Ву Куок Х.
Вэйт-Вильсон Д.
Вялых Н.А.

Г

Габдрахманова Г.Ф.
Габдрафиков И.М.
Гаврилюк В.В.
Гаврилюк Т.В.
Гаврилюк Ю.А.
Гаврилова М.В.
Гаврилова Н.С.
Гаврилова И.Н.
Гаврилов Д.А.
Гаврилов Л.А.
Гаврилов К.А.
Гаврилов Ю.А.
Гаджимурадова Г.И.
Газимагомедова П.К.
Гайдис В.П.
Гайнутдинов Р.
Гайраханов Л.И.
Гайфуллин А.Ю.
Галиева Н.И.
Галиндабаева В.В.
Галин Р.А.
Галицкий Е.Б.
Галицкая Е.Г.
Галицкая И.А.
Галич В.М.
Галкина М.М.
Галкин К.А.
Галкин А.А.
Галушкина А.И.
Гаман-Галутвина О.В.
Гаман-Голутвина О.В.
Гао Вэнь-цзюнь
Гапоненко В.
Гарданова З.Р.
Гарибова Ф.М.
Гарипов Я.З.
Гарифзянова А.Р.
Гарнов А.П.
Гаспаришвили А.Т.
Гафт Л.Г.
Гвинтовкин А.Н.
Гвоздева Е.А.
Гегер А.Э.
Гегер С.А.
Геккиев С.З.
Гельман В.
Георгиев М.Д.
Герасимова С.Б.
Герасимова О.А.
Герасименко М.Ю.
Герасимова И.В.
Герасимова М.Г.
Герасимов Г.И.
Герций Ю.В.
Гибадуллин Р.В.
Гидденс Э.
Гилинский Я.И.
Гильтман М.А.
Гимпельсон В.Е.
Гительман Ц.
Гладкова С.А.
Глазков К.П.
Гласс Дж.
Глебова А.О.
Глориозова Е.
Глотов М.Б.
Глухова А.В.
Глушкова С.А.
Гнатюк М.А.
Гнатюк А.Н.
Гневашева В.А.
Гоблик В.В.
Года С.
Гозман Л.Я.
Голдстоун Дж.
Голенкова З.Т.
Голенцова М.С.
Голиусова Ю.В.
Голобородько А.Ю.
Головин Ю.А.
Головин А.А.
Головчин М.А.
Голосеева А.А.
Голосенко И.А.
Голоухова Д.В.
Голофаст В.Б.
Голубицкий Ю.А.
Голубева А.С.
Гольбрайх В.Б.
Гоманова С.О.
Гонашвили А.С.
Гонтаренко Н.Н.
Гончарова Е.Р.
Гончарова Г.С.
Горбунов В.В.
Горбунов А.А.
Горбунова-Баженова М.В.
Гордин И.В.
Гордон Л.А.
Горемыкина Н.Е.
Горина Т.И.
Городецкая Е.Г.
Городничева А.
Горшкова И.Д.
Горшков М.К.
Горюнова С.В.
Горюнова Е.А.
Готье Ю.В.
Гофман А.Б.
Гоштаутас А.
Градосельская Г.В.
Грант А.
Гребенюк А.А.
Гребняк О.В.
Гречаная Т.Б.
Гриб Н.С.
Григорьева К.С.
Григорьева И.А.
Григорьева М.В.
Григорьева Е.И.
Григорьева И.
Гридчин Ю.В.
Гринберг Р.С.
Гринева К.Э.
Гриффин Р.
Гриценко В.В.
Гриценко Г.Д.
Гришанова А.Г.
Гришаева Н.П.
Гришанов В.И.
Гришаева С.А.
Гришина Е.А.
Гришина Ю.В.
Гришина М.А.
Гришин А.А.
Грищенко Л.
Громов Д.В.
Громыко А.А.
Грудина Т.М.
Грунт З.А.
Грушин Б.А.
Грязнова О.С.
Грякалов А.А.
Гугуева Д.А.
Гудков Л.Д.
Гузей Я.С.
Гузельбаева Г.Я.
Гулюгина А.А.
Гуляев С.Б.
Гуляева Н.Л.
Гунько М.С.
Гурба В.Н.
Гурвич Ж.
Гурин К.Е.
Гурко Т.А.
Гурко Е.М.
Гурьева И.В.
Гурьева Л.С.
Гусев А.А.
Гусева А.А.
Гусева М.А.
Гусев А.Н.
Гусев Л.Ю.
Гусев И.А.
Гусев А.Б.
Гусейнова К.Э.
Гусков И.А.
Гуськов И.А.
Гуторов В.А.
Гуцапенко Л.А.
Гушель Р.З.
Гюрджинян А.С.

Д

Да Коста Феррейра Л.
Да Сильва К.Л.
Даваадаш Ч.
Давлетшина Л.А.
Давыденко В.А.
Давыдов А.А.
Давыдов А.П.
Давыдов А.В.
Давыденко_ В.А.
Давыдова Н.
Давыдов Л.
Давыдов С.Г.
Давыдов В.Н.
Давыдова Н.М.
Давыдова Н.В.
Давыдова С.И.
Давыдов Ю.Н.
Давыдов И.П.
Дадиани Л.Я.
Даен Д.В.
Дайкер А.О.
Далу А-М
Дамениа О.Н.
Дан-Чин-Ю Е.Ю.
Данилова Е.Н.
Данилов Ю.А.
Данилов В.
Данилевич И.В.
Дартау Л.А.
Дарховская М.
Даскалова Н.
Даугавет А.Б.
Дахин А.В.
Дацышен В.Г.
Дашкевич Г.В.
Де Лука Г.
Девятко И.Ф.
Девятов А.А.
Дегтярев А.К.
Дегтярь Л.С.
Дежина И.Г.
Дейнз Ш.
Декина М.П.
Делибасик М.
Дементьева И.Ф.
Деметрадзе М.Р.
Демидов А.М.
Демиденко С.Ю.
Демидов А.
Демиденко А.С.
Деминцева Е.
Денисова И.А.
Денисова Г.С.
Денисовский Г.М.
Денисенко М.Б.
Дербишева З.К.
Деркаченко Н.В.
Деханова Н.Г.
Децнер Д.
Джонда Б.
Джонсон М.
Джонс К.
Джунусов А.М.
Дзуцев Х.В.
Дибиров А.З.
Дибирова А.П.
Дивисенко О.В.
Дивисенко К.С.
Диденко Д.В.
Дидковская Я.В.
Димке Д.В.
Дмитриева Ю.В.
Дмитриевский В.Н.
Дмитриева А.
Дмитриев Н.М.
Дмитриев А.Л.
Дмитриев А.В.
Добаев И.П.
Доброхотов Л.Н.
Доброхлеб В.Г.
Добровольская А.В.
Добронравов С.В.
Добрынина Е.П.
Добрякова М.С.
Доган Бериван Ч.
Додельцев Р.Ф.
Докторова Л.Д.
Докторов Б.З.
Докука С.В.
Долгаева Е.И.
Долгова Е.А.
Долгов А.Ю.
Доливо-Добровольский И.В.
Домалевский Я.
Донцова Г.Г.
Дорговцев М.
Дорофеева З.Е.
Дорошина А.В.
Доэрти У.
Драшкович В.
Дридзе Т.М.
Дробижева Л.М.
Дуберман Ю.Н.
Дуберман Ю.Е.
Дубин Б.
Дудинец В.В.
Дудина В.И.
Дудченко О.Н.
Дука А.В.
Дукачева Л.В.
Дулина Н.В.
Дулясова М.В.
Дурнов А.В.
Дуров В.И.
Дутчак И.В.
Дымарская О.Я.
Дынин А.
Дьяконов А.В.
Дьяконов К.Б.
Дьяченко А.П.
Дьяченко А.Н.
Дюжиков С.А.
Дюк Д.М.
Дюркгейм Э.
Дядюнова И.А.
Дятлова Д.А.
Дятлов А.В.

Е

Евграфова К.О.
Евдокушкина Г.Н.
Евдокимова Т.Г.
Евдокимова Е.П.
Евзеров Р.Я.
Евсеева М.А.
Евсеев В.О.
Евстафьев Д.Г.
Егорова М.А.
Егорова М.
Егорова Н.Ю.
Егоров В.К.
Егорова Л.Г.
Егоров В.Г.
Егорычев А.М.
Елизаров А.М.
Елимова М.Ю.
Елисеева А.М.
Елисеева И.И.
Епифанцев С.Н.
Епихина Ю.Б.
Еременко Ю.А.
Еремеева К.С.
Еремичева О.О.
Еремичева Г.В.
Ерицян К.Ю.
Ерицян К.Ю.
Ермакова Е.А.
Ермолаева Ю.В.
Ермолаева П.О.
Ерофеев А.Д.
Ерохина О.В.
Ерохина Е.А.
Ершова Т.В.
Ершова И.А.
Ершов А.Н.
Ершов П.С.
Ерыкова В.Г.
Ефанова О.А.
Ефременко Д.В.

Ж

Жаворонков А.В.
Жаде З.А.
Жалбажав Н.
Жалсанова В.Г.
Жамкочьян М.С.
Жампеисов Д.
Жанмере Л.
Жвитиашвили А.Ш.
Железняков А.С.
Желнина А.А.
Жернакова М.Б.
Жигалев Б.А.
Жигунова Г.В.
Жирикова А.А.
Жихарева О.Б.
Жмудь Т.А.
Жу Ди
Жуков В.И.
Жупник О.Н.
Журавлева И.В.
Журавлев П.
Журавлев Г.Т.
Журавлев О.М.
Журова Л.Е.


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   
   По Вашему запросу найдено 9288 публикаций

1   2   3   ... 310   →   cледующая


Ядов В.А.
А все же умом Россию понять можно // Россия трансформирующееся общество / Под редакцией В.А. Ядова. - М.: Издательство «КАНОН-пресс-Ц», 2001. C. 9-20.

Малинов А.В.
А.С. Лаппо-Данилевский в истории российской социологии: к столетию со дня смерти ученого // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества / Отв. ред. В.В. Козловский, А.В. Малинов. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 90-134.

Малинов А.В.
А.С. Лаппо-Данилевский в истории российской социологии: к столетию со дня смерти ученого // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества / отв. ред. В.В. Козловский, А.В. Малинов. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 90-134.
https://philhist.spbu.ru/images/books/Sbornik_ASLD.pdf

Щенина О.Г.
Абсентеизм как форма политического участия в современной России. - М.: Институт сравнительной политологии РАН, 2005. – 20 с. б/н

Величко О.И.
Австрофашизм: между Муссолини и Гитлером // Берегиня.777.Сова. Научный журнал. 2014. № 4 (23). С. 300-310.

Кара-Мурза С.Г.
Автобиографические впечатления о победном этапе войны // Великая Победа советского народа: социально-политические и демографические аспекты: [монография] / С.В. Рязанцев,В.Н. Иванов [и др.]; Отв. ред. С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов; ИСПИ ФНИСЦ РАН. – М.: Изд-во Экон-Информ, 2020. С. 215-226.

Батыков И.В.
Автоматизированное определение сходства товарных знаков до степени смешения // Управление мегаполисом. 2013. №3. С. 92-95.

Качанов Ю.Л., Маркова Ю.В.
Автономия и структуры социологического дискурса / Ю.Л. Качанов, Ю.В. Маркова. - М.: Университетская книга, 2010. - 320 с.: ил.
https://www.isras.ru/files/File/Publication/Ka_Ma_2010_1.pdf

Автопортрет местных сообществ. Анализ социологических опросов и глубинных интервью / Отв. ред. И.А.Халий. — М.: Институт социологии РАН, 2006. — 312 с
rss подписаться на RSS ленту комментариев к этой странице
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии. Всего [0]: