Календарь событий


Нашли опечатку?

Нашли опечатку на нашем сайте?
Пожалуйста, выделите ее и нажмите клавиши ctrl + enter.
Спасибо.

Список публикаций с журналами
все публикации   |    новинки   |      расширенный поиск публикаций


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   

А

Абаева Л.Л.
Абакаров Д.К.
Абдуллина М.
Абрамова М.А.
Абрамян С.И.
Абрамова Н.В.
Абрамзон М.Г.
Абрамов А.В.
Абрамов Р.Н.
Абрахамсон П.
Абылкаликов С.И.
Аванесов В.С.
Авдеева В.П.
Авдецкий А.Г.
Авдошина Н.В.
Аверкиева К.В.
Аверченко С.В.
Авилова А.В.
Авксентьев В.А.
Аврус А.И.
Автономов А.С.
Автономов В.С.
Аганбегян А.Г.
Агапова О.В.
Агафонова Е.Л.
Агеева Н.А.
Агранович М.Л.
Адамьянц Т.З.
Адигамова О.Ф.
Адиев А.З.
Аитов Н.А.
Аитов С.Г.
Айвазова С.Г.
Аймаутова Н.Е.
Акатнова А.А.
Аквазба Е.О.
Акерман Г.
Акзамов Н.З.
Акимкин Е.М.
Акимов А.М.
Аккерманн Г.А.
Акрамов Ш.Ю.
Акрамов Ф.Ш.
Аксентьев В.А.
Аксенова Е.И.
Аксенова О.В.
Аксюмов Б.В.
Акулич М.М.
Алексеев Д.В.
Алексеева О.А.
Алексеев А.Н.
Алексеев П.В.
Александров Д.А.
Александрова Е.А.
Александрова О.А.
Алешина Ю.Е.
Алешина М.В.
Алешковский И.А.
Аликова А.С.
Аликперова Н.В.
Алисов Н.А.
Аллахвердиева Л.М.
Аллаярова А.М.
Алленов С.Г.
Алферова А.Б.
Алхасов С.С.
Альхименко О.Н.
Амбарова П.М.
Амбарова П.А.
Амвросов А.А.
Амелин В.В.
Амелина Е.М.
Ананьин М.А.
Андина Т.
Андреев Э.М.
Андреев А.Л.
Андреев А.И.
Андреев А.
Андреев Э.П.
Андреева А.А.
Андреенков В.Г.
Андрееенков В.Г.
Андреева Г.М.
Андреева Н.А.
Андросова О.А.
Аникина К.И.
Аникин В.А.
Аникин И.В.
Анисимова И.А.
Анисимов Р.И.
Анищенко А.В.
Анохин М.Г.
Антипов В.И.
Антипина Е.А.
Антонов А.И.
Антоновский А.Ю.
Антонова К.А.
Антонов Ю.Е.
Антонов В.Г.
Антюшина Н.
Апанович М.Ю.
Араб-Оглы Э.А.
Арбер С.
Аргунова К.Д.
Ардальянова А.Ю.
Арефьева В.П.
Арефьев А.Л.
Арефьев П.А.
Аристова Н.Г.
Арсентьев М.В.
Арская Л.П.
Артёменко Н.А.
Артамонова А.В.
Артамонова Я.В.
Артамонова М.В.
Артемьев Н.В.
Артемова Т.В.
Артемов В.А.
Арутюнян Ю.А.
Арутюнова Е.М.
Арутюнян Ю.В.
Архангельский В.Н.
Архипкин Е.А.
Асадуллина Г.Р.
Асланов Я.А.
Ассанов И.В.
Астафьев Я.У.
Атабиева З.А.
Атанасова А.А.
Атаян И.М.
Атаян Л.Н.
Атоян Ш.М.
Афанасьев В.А.
Афанасьев А.К.
Афанасьева Д.А.
Афзали М..
Афонина Т.В.
Ахиезер О.А.
Ахиезер А.С.
Ахметова М.С.
Ачильдиев С.И.
Ачкасова В.А.
Ачкасов В.Л.
Ашкеров А.
Ащеулов О.А.
Ащеулова Н.А.

Б

Бабин Е.Б.
Бабич Н.С.
Бабич Л.В.
Бабосов Е.М.
Багаева З.Г.
Багдасарьян Н.Г
Багдасарян В.Э.
Багирова А.П.
Багирова К.Э.
Баграмов Эдуард Александрович
Бадараев Д.Д.
Бадмаева Л.В.
Баев А.В.
Баженова Е.Ю.
Базанов С.Н.
Байков Н.М.
Баймурзина Г.Р.
Бакланова Т.И.
Баклан М.
Бакланов П.А.
Балабанов С.С.
Балезин А.С.
Бамбаева Д.В.
Баннистер Д.
Баныкина С.В.
Баньковская С.П.
Баранчиков Р.Г.
Баранова Т.С.
Баранова Н.П.
Баранов А.В.
Бараш Р.Э.
Барашин М.Ю.
Барбакова К.Г.
Барбаков О.М.
Барбашина Н.С.
Барбашин М.Ю.
Бари Д.
Баркер А.
Барков Ф.А.
Барсамова А.А.
Барсегян В.М.
Барыгин И.Н.
Басаргин В.
Басимов М.М.
Баскакова Ю.М.
Батаева З.В.
Батоврина Е.В.
Батунова Е.Ю.
Батыгин Г.С.
Батыков И.В.
Батыкова А.В.
Баубёк Р.
Башева О.А.
Бегеманн Б.
Бегинина И.А.
Бедерсон В.Д.
Бедрик А.В.
Безвербный В.А.
Безвербная Н.А.
Бекарев А.М.
Бекреев А.Д.
Белая Л.Н.
Белинский А.В.
Белинская Д.В.
Белобородова И.Н.
Белобородова О.А.
Белов И.Ю.
Белов А.Э.
Белова Н.И.
Белозеров В.К.
Белоконев С.Ю.
Белоножко М.Л.
Белоножко Л.Н.
Бельков О.А.
Беляева Л.А.
Беляев В.Я.
Беляева Е.Л.
Бенда Р.
Бенин Д.
Беннето-Прюво Э.
Бергер П.
Бердин А.Т.
Бердник Л.П.
Березина Т.И.
Березутский Ю.В.
Береньи З.
Берка К.
Берлин И.
Беспалова Ю.В.
Беспалова А.А.
Бессокирная Г.П.
Бесстремянная Г.Е.
Бестужев-Лада И.В.
Бесхмельницын М.И.
Бетильмерзаева М.М.
Бештоков М.В.
Бжегович-Миканович В.
Биггс С.
Биджамова К.В.
Бизюков П.В.
Бийжанова Э.К.
Бикбау М.Я.
Бикмулина А.И.
Бинеева Н.К.
Бирагова С.С.
Бирюков Д.С.
Бите Д.
Благодетелева E.Д.
Блюдина У.
Бляхер Л.Е.
Бляхман Л.С.
Бобков В.Н.
Бобровский В.А.
Бобров И.В.
Богатова Т.В.
Богатова О.А.
Богдашкин А.А.
Богданова Е.А.
Богданов В.С.
Богданова В.П.
Богеволнов Ю.
Богомягкова Е.С.
Богомазова О.В.
Богословский М.М.
Боде В.Н.
Божков О.Б.
Бозрикова Л.В.
Бойков В.Э.
Бойцова О.Ю.
Боков М.
Боланд Т.
Болдбаатар Нандинцэцэг
Болтрукевич В.А.
Болховитина Т.С.
Больницкая А.Н.
Большакова О.А.
Большухина И.С.
Бондарева С.Н.
Борзикова П.В.
Борзунова Т.И.
Борисов В.
Борисов Н.А.
Борисов В.В.
Борко Ю.А.
Бородкин Ф.М.
Бородич В.Ф.
Бородин В.А.
Бороноев А.О.
Боррего Д.М.
Борщевский М.В.
Босс П.
Бочаров М.А.
Бочаров М.П.
Бочарникова Т.Б.
Бочаров В.Ю.
Боченина М.В.
Бочкарева В.И.
Бояджиева П.
Бояркина А.В.
Бояркина С.И.
Бояркин Г.М.
Боярский К.К.
Бравин А.Д.
Брагин А.Д.
Бразевич С.С.
Брайович С.М.
Браславский Р.Г.
Брега Г.В.
Брега А.В.
Бреттель С.
Бровко Л.Н.
Бромлей Ю.В.
Брукмайер К.
Брынцева Е.В.
Брэдбери Н.
Брюно В.В.
Брюхова Е.М.
Бубе М.
Бугле С.
Будженах С.
Буй Куанг Туан
Булавин С.П.
Буланова М.Б.
Бумагин Р.Е.
Бунов Е.Г.
Бурдастова Ю.В.
Буржуа Л.
Бурмыкина О.Н.
Бурсуркина И.П.
Буртный К.П.
Бурханова Ф.Б.
Бусыгин А.Е.
Бутенко В.А.
Бутенко И.А.
Бутовская Ф.И.
Бутуева З.А.
Бухарин Н.И.
Бушуев В.Г.
Бызов Л.Г.
Быкадоров Ю.Г.
Быканова Д.
Быков К.В.
Быков А.В.
Быстрова А.С.
Бычин В.Б.
Бышок С.О.

В

Вагапов Р.
Ваграменко Т.А.
Вазиров З.К.
Вайнс Н.В.
Вайсбурд В.А.
Валеев Е.Р.
Валиахметов Р.М.
Ван Ци
Ванг Цзуньшу
Ваньке А.В.
Варганова О.Ф.
Варгина В.М.
Варламова С.Н.
Вартанова М.Л.
Варшавская Е.Я.
Васильева Е.Н.
Васильева И.Н.
Васильева М.В.
Васильев Ф.
Васильева И.С.
Василевский К.
Васильева Н.Ю.
Васильев Б.П.
Васильев В.Т.
Васильев Н.А.
Васильева С.И.
Вассерман Ю.М.
Васьков М.А.
Васькина Ю.В.
Ваторопин А.С.
Вафин А.М.
Вахштайн В.С.
Вдовиченко Л.Н.
Вебер А.Б.
Ведерников В.Н.
Ведерникова Н.
Вейхер А.А.
Великий П.П.
Великая Н.М.
Великая Т.В.
Величко О.И.
Венцель Х.
Вередюк О.
Верещагина А.В.
Вернерович М.
Версхоор Й.
Вершинина О.В.
Вершинин И.С.
Веселов Ю.В.
Вечтомова Е.В.
Визгунова Ю.И.
Вилисов М.В.
Виловатых А.В.
Винер Б.Е.
Винклер Р.Л.
Виноградский В.Г.
Виноградова Э.М.
Виноградова К.В.
Виноградова Т.М.
Винокурова А.В.
Виттенберг Е.Я.
Витюк В.В.
Вихалемм П.Э.
Вишневский Ю.Р.
Вишневский А.Г.
Вишневская Н.Т.
Владимиров А.А.
Власова А.В.
Власова-Ягодина А.А.
Власов В.В.
Власов А.А.
Вовченко Е.А.
Воденко К.В.
Водзинская В.В.
Водолазов Г.Г.
Вознесенская Е.Д.
Возьмитель А.А.
Войнова Е.А.
Войнова В.Д.
Войтенко В.П.
Волжин С.В.
Волкова М.В.
Волкова О.А.
Волков Ю.Е.
Волков Ю.Г.
Володенков С.В.
Волокитина Т.В.
Волтерс Линда
Воробьева О.Д.
Воробьева И.В.
Воробьева Е.С.
Воробьева Г.Р.
Воробьев Д.М.
Воронова А.О.
Воронова М.В.
Воронов В.В.
Воронкова О.А.
Воронина Н.Д.
Воронков В.М.
Воронин Г.Л.
Воропаева А.В.
Воротников В.П.
Воскобойников И.Б.
Воскресенская Н.О.
Востряков Л.Е.
Ву Куок Х.
Вэйт-Вильсон Д.
Вялых Н.А.

Г

Габдрафиков И.М.
Габдрахманова Г.Ф.
Гаврилова Н.С.
Гаврилюк В.В.
Гаврилюк Т.В.
Гаврилюк Ю.А.
Гаврилова М.В.
Гаврилов Д.А.
Гаврилова И.Н.
Гаврилов К.А.
Гаврилов Л.А.
Гаврилов Ю.А.
Гаджимурадова Г.И.
Газимагомедова П.К.
Гайдис В.П.
Гайнутдинов Р.
Гайраханов Л.И.
Гайфуллин А.Ю.
Галиева Н.И.
Галин Р.А.
Галиндабаева В.В.
Галицкая И.А.
Галицкая Е.Г.
Галицкий Е.Б.
Галич В.М.
Галкина М.М.
Галкин К.А.
Галкин А.А.
Галушкина А.И.
Гаман-Голутвина О.В.
Гаман-Галутвина О.В.
Гао Вэнь-цзюнь
Гапоненко В.
Гарибова Ф.М.
Гарипов Я.З.
Гарифзянова А.Р.
Гарнов А.П.
Гаспаришвили А.Т.
Гафт Л.Г.
Гвинтовкин А.Н.
Гвоздева Е.А.
Гегер А.Э.
Гегер С.А.
Геккиев С.З.
Гельман В.
Георгиев М.Д.
Герасимова О.А.
Герасимова М.Г.
Герасимова С.Б.
Герасимов Г.И.
Герасименко М.Ю.
Герций Ю.В.
Гибадуллин Р.В.
Гидденс Э.
Гилинский Я.И.
Гильтман М.А.
Гимпельсон В.Е.
Гительман Ц.
Гладкова С.А.
Глазков К.П.
Гласс Дж.
Глебова А.О.
Глориозова Е.
Глотов М.Б.
Глухова А.В.
Глушкова С.А.
Гнатюк М.А.
Гнатюк А.Н.
Гневашева В.А.
Гоблик В.В.
Года С.
Гозман Л.Я.
Голдстоун Дж.
Голенкова З.Т.
Голенцова М.С.
Голиусова Ю.В.
Голобородько А.Ю.
Головин Ю.А.
Голосенко И.А.
Голосеева А.А.
Голоухова Д.В.
Голофаст В.Б.
Голубицкий Ю.А.
Голубева А.С.
Гольбрайх В.Б.
Гомонова С.О.
Гонашвили А.С.
Гонтаренко Н.Н.
Гончарова Г.С.
Гончарова Е.Р.
Горбунова-Баженова М.В.
Горбунов А.А.
Горбунов В.В.
Гордон Л.А.
Горемыкина Н.Е.
Горина Т.И.
Городецкая Е.Г.
Городничева А.
Горшкова И.Д.
Горшков М.К.
Горюнова Е.А.
Горюнова С.В.
Готье Ю.В.
Гофман А.Б.
Гоштаутас А.
Градосельская Г.В.
Грант А.
Гребенюк А.А.
Гребняк О.В.
Гречаная Т.Б.
Гриб Н.С.
Григорьева М.В.
Григорьева И.А.
Григорьева К.С.
Григорьева И.
Григорьева Е.И.
Гридчин Ю.В.
Гринберг Р.С.
Гринева К.Э.
Гриффин Р.
Гриценко В.В.
Гриценко Г.Д.
Гришаева Н.П.
Гришанова А.Г.
Гришанов В.И.
Гришаева С.А.
Гришина Ю.В.
Гришина Е.А.
Гришина М.А.
Гришин А.А.
Грищенко Л.
Громов Д.В.
Громыко А.А.
Грудина Т.М.
Грунт З.А.
Грушин Б.А.
Грязнова О.С.
Грякалов А.А.
Гугуева Д.А.
Гудков Л.Д.
Гузей Я.С.
Гузельбаева Г.Я.
Гулюгина А.А.
Гуляев С.Б.
Гуляева Н.Л.
Гунько М.С.
Гурба В.Н.
Гурвич Ж.
Гурин К.Е.
Гурко Е.М.
Гурко Т.А.
Гурьева И.В.
Гурьева Л.С.
Гусев А.Н.
Гусев А.Б.
Гусев А.А.
Гусев И.А.
Гусева А.А.
Гусев Л.Ю.
Гусева М.А.
Гусейнова К.Э.
Гусков И.А.
Гуськов И.А.
Гуторов В.А.
Гуцапенко Л.А.
Гушель Р.З.
Гюрджинян А.С.

Д

Да Коста Феррейра Л.
Да Сильва К.Л.
Даваадаш Ч.
Давыдов С.Г.
Давыдов Ю.Н.
Давыдова Н.М.
Давыдов Л.
Давыдова Н.
Давыдов В.Н.
Давыденко_ В.А.
Давыдов А.А.
Давыдов А.П.
Давыдова С.И.
Давыдов И.П.
Давыдова Н.В.
Дадиани Л.Я.
Даен Д.В.
Дайкер А.О.
Далу А-М
Дамениа О.Н.
Дан-Чин-Ю Е.Ю.
Данилов В.
Данилова Е.Н.
Данилов Ю.А.
Данилевич И.В.
Дартау Л.А.
Дарховская М.
Даскалова Н.
Даугавет А.Б.
Дахин А.В.
Дацышен В.Г.
Дашкевич Г.В.
Де Лука Г.
Девятко И.Ф.
Девятов А.А.
Дегтярь Л.С.
Дегтярев А.К.
Дежина И.Г.
Дейнз Ш.
Декина М.П.
Дементьева И.Ф.
Деметрадзе М.Р.
Демидов А.
Демидов А.М.
Демиденко А.С.
Демиденко С.Ю.
Деминцева Е.
Денисова И.А.
Денисова Г.С.
Денисенко М.Б.
Денисовский Г.М.
Деханова Н.Г.
Децнер Д.
Джонда Б.
Джонсон М.
Джонс К.
Дзуцев Х.В.
Дибирова А.П.
Дибиров А.З.
Дивисенко О.В.
Дивисенко К.С.
Диденко Д.В.
Димке Д.В.
Дмитриева Ю.В.
Дмитриевский В.Н.
Дмитриева А.
Дмитриев Н.М.
Дмитриев А.В.
Дмитриев А.Л.
Добаев И.П.
Доброхлеб В.Г.
Доброхотов Л.Н.
Добровольская А.В.
Добронравов С.В.
Добрынина Е.П.
Добрякова М.С.
Доган Бериван Ч.
Додельцев Р.Ф.
Докторова Л.Д.
Докторов Б.З.
Докука С.В.
Долгаева Е.И.
Долгова Е.А.
Долгов А.Ю.
Доливо-Добровольский И.В.
Домалевский Я.
Донцова Г.Г.
Дорговцев М.
Дорофеева З.Е.
Дорошина А.В.
Доэрти У.
Дридзе Т.М.
Дробижева Л.М.
Дуберман Ю.Н.
Дуберман Ю.Е.
Дубин Б.
Дудинец В.В.
Дудина В.И.
Дудченко О.Н.
Дука А.В.
Дукачева Л.В.
Дулина Н.В.
Дулясова М.В.
Дурнов А.В.
Дуров В.И.
Дутчак И.В.
Дымарская О.Я.
Дынин А.
Дьяконов К.Б.
Дьяконов А.В.
Дьяченко А.П.
Дьяченко А.Н.
Дюжиков С.А.
Дюк Д.М.
Дюркгейм Э.
Дядюнова И.А.
Дятлова Д.А.
Дятлов А.В.

Е

Евграфова К.О.
Евдокушкина Г.Н.
Евдокимова Т.Г.
Евдокимова Е.П.
Евзеров Р.Я.
Евсеева М.А.
Евсеев В.О.
Евстафьев Д.Г.
Егорова М.А.
Егорова М.
Егорова Н.Ю.
Егоров В.К.
Егорова Л.Г.
Егоров В.Г.
Егорычев А.М.
Елизаров А.М.
Елимова М.Ю.
Елисеева И.И.
Елисеева А.М.
Епифанцев С.Н.
Епихина Ю.Б.
Еременко Ю.А.
Еремеева К.С.
Еремичева Г.В.
Еремичева О.О.
Ерицян К.Ю.
Ерицян К.Ю.
Ермакова Е.А.
Ермолаева П.О.
Ермолаева Ю.В.
Ерофеев А.Д.
Ерохина О.В.
Ерохина Е.А.
Ершова Т.В.
Ершова И.А.
Ершов А.Н.
Ершов П.С.
Ерыкова В.Г.
Ефанова О.А.
Ефременко Д.В.

Ж

Жаворонков А.В.
Жаде З.А.
Жалбажав Н.
Жалсанова В.Г.
Жамкочьян М.С.
Жампеисов Д.
Жанмере Л.
Жвитиашвили А.Ш.
Железняков А.С.
Желнина А.А.
Жернакова М.Б.
Жигалев Б.А.
Жигунова Г.В.
Жирикова А.А.
Жихарева О.Б.
Жмудь Т.А.
Жу Ди
Жуков В.И.
Жупник О.Н.
Журавлева И.В.
Журавлев П.
Журавлев О.М.
Журавлев Г.Т.
Журова Л.Е.


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   
   По Вашему запросу найдено 8983 публикаций

1   2   3   ... 300   →   cледующая


Ядов В.А.
А все же умом Россию понять можно // Россия трансформирующееся общество / Под редакцией В.А. Ядова. - М.: Издательство «КАНОН-пресс-Ц», 2001. C. 9-20.

Малинов А.В.
А.С. Лаппо-Данилевский в истории российской социологии: к столетию со дня смерти ученого // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества / Отв. ред. В.В. Козловский, А.В. Малинов. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 90-134.

Малинов А.В.
А.С. Лаппо-Данилевский в истории российской социологии: к столетию со дня смерти ученого // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества / отв. ред. В.В. Козловский, А.В. Малинов. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 90-134.
https://philhist.spbu.ru/images/books/Sbornik_ASLD.pdf

Щенина О.Г.
Абсентеизм как форма политического участия в современной России. - М.: Институт сравнительной политологии РАН, 2005. – 20 с. б/н

Величко О.И.
Австрофашизм: между Муссолини и Гитлером // Берегиня.777.Сова. Научный журнал. 2014. № 4 (23). С. 300-310.

Кара-Мурза С.Г.
Автобиографические впечатления о победном этапе войны // Великая Победа советского народа: социально-политические и демографические аспекты: [монография] / С.В. Рязанцев,В.Н. Иванов [и др.]; Отв. ред. С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов; ИСПИ ФНИСЦ РАН. – М.: Изд-во Экон-Информ, 2020. С. 215-226.

Батыков И.В.
Автоматизированное определение сходства товарных знаков до степени смешения // Управление мегаполисом. 2013. №3. С. 92-95.

Качанов Ю.Л., Маркова Ю.В.
Автономия и структуры социологического дискурса / Ю.Л. Качанов, Ю.В. Маркова. - М.: Университетская книга, 2010. - 320 с.: ил.
https://www.isras.ru/files/File/Publication/Ka_Ma_2010_1.pdf

Автопортрет местных сообществ. Анализ социологических опросов и глубинных интервью / Отв. ред. И.А.Халий. — М.: Институт социологии РАН, 2006. — 312 с
rss подписаться на RSS ленту комментариев к этой странице
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии. Всего [0]: