Календарь событий


Нашли опечатку?

Нашли опечатку на нашем сайте?
Пожалуйста, выделите ее и нажмите клавиши ctrl + enter.
Спасибо.

Список публикаций с журналами
все публикации   |    новинки   |      расширенный поиск публикаций


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   

А

Абаева Л.Л.
Абакаров Д.К.
Абдуллина М.
Абрамова М.А.
Абрамова Н.В.
Абрамян С.И.
Абрамов Р.Н.
Абрамзон М.Г.
Абрамов А.В.
Абрахамсон П.
Абылкаликов С.И.
Аванесов В.С.
Авдеева В.П.
Авдецкий А.Г.
Авдошина Н.В.
Аверкиева К.В.
Аверченко С.В.
Авилова А.В.
Авксентьев В.А.
Аврус А.И.
Автономов В.С.
Автономов А.С.
Аганбегян А.Г.
Агапова О.В.
Агафонова Е.Л.
Агеева Н.А.
Агранович М.Л.
Адамьянц Т.З.
Адигамова О.Ф.
Адиев А.З.
Аитов С.Г.
Аитов Н.А.
Айвазова С.Г.
Аймаутова Н.Е.
Акатнова А.А.
Акерман Г.
Акзамов Н.З.
Акимкин Е.М.
Акимов А.М.
Аккерманн Г.А.
Аксентьев В.А.
Аксенова О.В.
Аксюмов Б.В.
Акулич М.М.
Алексеев Д.В.
Алексеев А.Н.
Александрова О.А.
Александрова Е.А.
Александров Д.А.
Алешина Ю.Е.
Алешина М.В.
Алешковский И.А.
Аликперова Н.В.
Алисов Н.А.
Аллахвердиева Л.М.
Аллаярова А.М.
Алленов С.Г.
Алферова А.Б.
Альхименко О.Н.
Амбарова П.А.
Амбарова П.М.
Амвросов А.А.
Амелин В.В.
Амелина Е.М.
Андина Т.
Андреева Н.А.
Андреенков В.Г.
Андреева Г.М.
Андрееенков В.Г.
Андреев А.Л.
Андреев А.
Андреев А.И.
Андреев Э.П.
Андреева А.А.
Андросова О.А.
Аникина К.И.
Аникин В.А.
Анисимов Р.И.
Анисимова И.А.
Анохин М.Г.
Антонов А.И.
Антоновский А.Ю.
Антонова К.А.
Антонов Ю.Е.
Антонов В.Г.
Антюшина Н.
Араб-Оглы Э.А.
Арбер С.
Аргунова К.Д.
Ардальянова А.Ю.
Арефьева В.П.
Арефьев П.А.
Арефьев А.Л.
Аристова Н.Г.
Арсентьев М.В.
Арская Л.П.
Артёменко Н.А.
Артамонова Я.В.
Артамонова М.В.
Артамонова А.В.
Артемов В.А.
Артемова Т.В.
Артемьев Н.В.
Арутюнова Е.М.
Арутюнян Ю.В.
Арутюнян Ю.А.
Архангельский В.Н.
Архипкин Е.А.
Асадуллина Г.Р.
Асланов Я.А.
Ассанов И.В.
Астафьев Я.У.
Атабиева З.А.
Атанасова А.А.
Атаян И.М.
Атаян Л.Н.
Атоян Ш.М.
Афанасьев А.К.
Афанасьева Д.А.
Афзали М..
Афонина Т.В.
Ахиезер А.С.
Ахиезер О.А.
Ахметова М.С.
Ачкасов В.Л.
Ачкасова В.А.
Ашкеров А.
Ащеулова Н.А.
Ащеулов О.А.

Б

Бабин Е.Б.
Бабич Н.С.
Бабосов Е.М.
Багаева З.Г.
Багдасарян В.Э.
Багдасарьян Н.Г
Багирова К.Э.
Баграмов Эдуард Александрович
Бадараев Д.Д.
Бадмаева Л.В.
Баев А.В.
Баженова Е.Ю.
Базанов С.Н.
Байков Н.М.
Баймурзина Г.Р.
Бакланов П.А.
Баклан М.
Бакланова Т.И.
Балабанов С.С.
Балезин А.С.
Бамбаева Д.В.
Баннистер Д.
Баныкина С.В.
Баньковская С.П.
Баранова Т.С.
Баранчиков Р.Г.
Баранова Н.П.
Баранов А.В.
Бараш Р.Э.
Барашин М.Ю.
Барбакова К.Г.
Барбаков О.М.
Барбашин М.Ю.
Бари Д.
Баркер А.
Барков Ф.А.
Барсамова А.А.
Барсегян В.М.
Барыгин И.Н.
Басаргин В.
Басимов М.М.
Баскакова Ю.М.
Батаева З.В.
Батоврина Е.В.
Батыгин Г.С.
Батыков И.В.
Батыкова А.В.
Баубёк Р.
Башева О.А.
Бегеманн Б.
Бегинина И.А.
Бедерсон В.Д.
Бедрик А.В.
Безвербный В.А.
Безвербная Н.А.
Бекарев А.М.
Бекреев А.Д.
Белая Л.Н.
Белинский А.В.
Белинская Д.В.
Белобородова О.А.
Белобородова И.Н.
Белов А.Э.
Белов И.Ю.
Белова Н.И.
Белоконев С.Ю.
Белоножко Л.Н.
Белоножко М.Л.
Беляева Л.А.
Беляев В.Я.
Беннето-Прюво Э.
Бергер П.
Бердин А.Т.
Бердник Л.П.
Березутский Ю.В.
Березина Т.И.
Береньи З.
Берка К.
Берлин И.
Беспалова А.А.
Беспалова Ю.В.
Бессокирная Г.П.
Бесстремянная Г.Е.
Бестужев-Лада И.В.
Бесхмельницын М.И.
Бетильмерзаева М.М.
Бештоков М.В.
Биггс С.
Биджамова К.В.
Бизюков П.В.
Бийжанова Э.К.
Бикмулина А.И.
Бинеева Н.К.
Бирагова С.С.
Бирюков Д.С.
Бите Д.
Благодетелева E.Д.
Блюдина У.
Бляхер Л.Е.
Бляхман Л.С.
Бобков В.Н.
Бобров И.В.
Бобровский В.А.
Богатова Т.В.
Богатова О.А.
Богдашкин А.А.
Богданова Е.А.
Богданов В.С.
Богеволнов Ю.
Богомягкова Е.С.
Богомазова О.В.
Богословский М.М.
Боде В.Н.
Божков О.Б.
Бозрикова Л.В.
Бойков В.Э.
Бойцова О.Ю.
Боков М.
Болтрукевич В.А.
Болховитина Т.С.
Больницкая А.Н.
Большакова О.А.
Большухина И.С.
Бондарева С.Н.
Борзикова П.В.
Борзунова Т.И.
Борисов В.В.
Борисов В.
Борисов Н.А.
Борко Ю.А.
Бородич В.Ф.
Бородин В.А.
Бородкин Ф.М.
Бороноев А.О.
Боррего Д.М.
Борщевский М.В.
Босс П.
Бочаров М.П.
Бочаров М.А.
Бочарникова Т.Б.
Бочаров В.Ю.
Боченина М.В.
Бочкарева В.И.
Бояджиева П.
Бояркина С.И.
Бояркин Г.М.
Бравин А.Д.
Брагин А.Д.
Бразевич С.С.
Брайович С.М.
Браславский Р.Г.
Брега А.В.
Брега Г.В.
Бреттель С.
Бровко Л.Н.
Бромлей Ю.В.
Брукмайер К.
Брынцева Е.В.
Брэдбери Н.
Брюно В.В.
Бубе М.
Бугле С.
Булавин С.П.
Буланова М.Б.
Бумагин Р.Е.
Бунов Е.Г.
Бурдастова Ю.В.
Буржуа Л.
Бурмыкина О.Н.
Бурсуркина И.П.
Буртный К.П.
Бурханова Ф.Б.
Бутенко И.А.
Бутенко В.А.
Бутуева З.А.
Бухарин Н.И.
Бушуев В.Г.
Бызов Л.Г.
Быкадоров Ю.Г.
Быканова Д.
Быков А.В.
Быков К.В.
Быстрова А.С.
Бычин В.Б.
Бышок С.О.

В

Вагапов Р.
Ваграменко Т.А.
Вайнс Н.В.
Вайсбурд В.А.
Валиахметов Р.М.
Ванг Цзуньшу
Ваньке А.В.
Варганова О.Ф.
Варламова С.Н.
Вартанова М.Л.
Варшавская Е.Я.
Васильева М.В.
Васильева Н.Ю.
Васильева И.Н.
Васильева С.И.
Васильев В.Т.
Васильев Б.П.
Васильев Н.А.
Васильев Ф.
Васильева Е.Н.
Василевский К.
Вассерман Ю.М.
Васьков М.А.
Васькина Ю.В.
Ваторопин А.С.
Вафин А.М.
Вахштайн В.С.
Вдовиченко Л.Н.
Вебер А.Б.
Ведерникова Н.
Ведерников В.Н.
Вейхер А.А.
Великий П.П.
Великая Н.М.
Величко О.И.
Верещагина А.В.
Вернерович М.
Версхоор Й.
Вершинина О.В.
Вершинин И.С.
Веселов Ю.В.
Вечтомова Е.В.
Визгунова Ю.И.
Вилисов М.В.
Виловатых А.В.
Винер Б.Е.
Винклер Р.Л.
Виноградский В.Г.
Виноградова К.В.
Виноградова Э.М.
Виноградова Т.М.
Винокурова А.В.
Виттенберг Е.Я.
Витюк В.В.
Вихалемм П.Э.
Вишневский Ю.Р.
Вишневская Н.Т.
Вишневский А.Г.
Владимиров А.А.
Власова-Ягодина А.А.
Власов А.А.
Власова А.В.
Власов В.В.
Вовченко Е.А.
Воденко К.В.
Водзинская В.В.
Водолазов Г.Г.
Вознесенская Е.Д.
Возьмитель А.А.
Войнова В.Д.
Войнова Е.А.
Войтенко В.П.
Волжин С.В.
Волкова М.В.
Волкова О.А.
Волков Ю.Е.
Волков Ю.Г.
Володенков С.В.
Волокитина Т.В.
Волтерс Линда
Воробьева Е.С.
Воробьев Д.М.
Воробьева Г.Р.
Воробьева О.Д.
Воробьева И.В.
Воронова А.О.
Воронова М.В.
Воронкова О.А.
Воронов В.В.
Воронков В.М.
Воронин Г.Л.
Воронина Н.Д.
Воропаева А.В.
Воротников В.П.
Воскобойников И.Б.
Воскресенская Н.О.
Востряков Л.Е.
Вэйт-Вильсон Д.
Вялых Н.А.

Г

Габдрафиков И.М.
Габдрахманова Г.Ф.
Гаврилов Д.А.
Гаврилов Ю.А.
Гаврилюк Ю.А.
Гаврилюк В.В.
Гаврилова М.В.
Гаврилова И.Н.
Гаврилов К.А.
Гаврилюк Т.В.
Гайдис В.П.
Гайнутдинов Р.
Гайраханов Л.И.
Гайфуллин А.Ю.
Галиева Н.И.
Галиндабаева В.В.
Галин Р.А.
Галицкий Е.Б.
Галицкая Е.Г.
Галицкая И.А.
Галич В.М.
Галкин К.А.
Галкина М.М.
Галкин А.А.
Галушкина А.И.
Гаман-Голутвина О.В.
Гаман-Галутвина О.В.
Гао Вэнь-цзюнь
Гапоненко В.
Гарипов Я.З.
Гарифзянова А.Р.
Гарнов А.П.
Гаспаришвили А.Т.
Гафт Л.Г.
Гвинтовкин А.Н.
Гвоздева Е.А.
Гегер С.А.
Гегер А.Э.
Геккиев С.З.
Гельман В.
Георгиев М.Д.
Герасимова М.Г.
Герасимова О.А.
Герасимова С.Б.
Герасименко М.Ю.
Герасимов Г.И.
Герций Ю.В.
Гибадуллин Р.В.
Гидденс Э.
Гилинский Я.И.
Гильтман М.А.
Гимпельсон В.Е.
Гительман Ц.
Гладкова С.А.
Глазков К.П.
Гласс Дж.
Глебова А.О.
Глориозова Е.
Глотов М.Б.
Глухова А.В.
Глушкова С.А.
Гнатюк М.А.
Гнатюк А.Н.
Гневашева В.А.
Гоблик В.В.
Года С.
Гозман Л.Я.
Голдстоун Дж.
Голенкова З.Т.
Голенцова М.С.
Голиусова Ю.В.
Голобородько А.Ю.
Головин Ю.А.
Голосенко И.А.
Голосеева А.А.
Голоухова Д.В.
Голофаст В.Б.
Голубева А.С.
Гольбрайх В.Б.
Гонашвили А.С.
Гонтаренко Н.Н.
Гончарова Г.С.
Гончарова Е.Р.
Горбунова-Баженова М.В.
Горбунов А.А.
Горбунов В.В.
Гордон Л.А.
Горемыкина Н.Е.
Горина Т.И.
Городничева А.
Горшков М.К.
Горшкова И.Д.
Горюнова С.В.
Готье Ю.В.
Гофман А.Б.
Гоштаутас А.
Градосельская Г.В.
Грант А.
Гребенюк А.А.
Гребняк О.В.
Гречаная Т.Б.
Григорьева М.В.
Григорьева К.С.
Григорьева И.А.
Григорьева И.
Григорьева Е.И.
Гридчин Ю.В.
Гринберг Р.С.
Гринева К.Э.
Гриценко В.В.
Гриценко Г.Д.
Гришаева С.А.
Гришаева Н.П.
Гришина М.А.
Гришина Ю.В.
Гришина Е.А.
Гришин А.А.
Грищенко Л.
Громов Д.В.
Громыко А.А.
Грудина Т.М.
Грунт З.А.
Грушин Б.А.
Грязнова О.С.
Грякалов А.А.
Гугуева Д.А.
Гудков Л.Д.
Гузей Я.С.
Гузельбаева Г.Я.
Гулюгина А.А.
Гуляев С.Б.
Гуляева Н.Л.
Гурба В.Н.
Гурвич Ж.
Гурин К.Е.
Гурко Т.А.
Гурко Е.М.
Гурьева Л.С.
Гурьева И.В.
Гусев А.Н.
Гусева М.А.
Гусева А.А.
Гусев Л.Ю.
Гусев И.А.
Гусев А.Б.
Гусев А.А.
Гусейнова К.Э.
Гусков И.А.
Гуськов И.А.
Гуторов В.А.
Гуцапенко Л.А.
Гушель Р.З.
Гюрджинян А.С.

Д

Да Коста Феррейра Л.
Да Сильва К.Л.
Даваадаш Ч.
Давыдов И.П.
Давыдов Ю.Н.
Давыдова С.И.
Давыдова Н.
Давыдов С.Г.
Давыдова Н.М.
Давыдова Н.В.
Давыдов Л.
Давыдов А.А.
Давыдов А.П.
Давыдов В.Н.
Давыденко_ В.А.
Дадиани Л.Я.
Даен Д.В.
Дайкер А.О.
Далу А-М
Дамениа О.Н.
Дан-Чин-Ю Е.Ю.
Данилова Е.Н.
Данилевич И.В.
Данилов Ю.А.
Данилов В.
Дартау Л.А.
Дарховская М.
Даскалова Н.
Даугавет А.Б.
Дахин А.В.
Дашкевич Г.В.
Де Лука Г.
Девятко И.Ф.
Девятов А.А.
Дегтярь Л.С.
Дегтярев А.К.
Дежина И.Г.
Дейнз Ш.
Декина М.П.
Дементьева И.Ф.
Деметрадзе М.Р.
Демидов А.М.
Демидов А.
Демиденко А.С.
Демиденко С.Ю.
Деминцева Е.
Денисовский Г.М.
Денисова И.А.
Денисенко М.Б.
Денисова Г.С.
Децнер Д.
Джонда Б.
Джонсон М.
Джонс К.
Дзуцев Х.В.
Дибиров А.З.
Дибирова А.П.
Дивисенко О.В.
Дивисенко К.С.
Диденко Д.В.
Димке Д.В.
Дмитриев Н.М.
Дмитриевский В.Н.
Дмитриев А.В.
Дмитриев А.Л.
Добаев И.П.
Доброхотов Л.Н.
Доброхлеб В.Г.
Добровольская А.В.
Добронравов С.В.
Добрынина Е.П.
Добрякова М.С.
Доган Бериван Ч.
Додельцев Р.Ф.
Докторова Л.Д.
Докторов Б.З.
Докука С.В.
Долгаева Е.И.
Долгова Е.А.
Долгов А.Ю.
Домалевский Я.
Донцова Г.Г.
Дорговцев М.
Дорофеева З.Е.
Дорошина А.В.
Доэрти У.
Дридзе Т.М.
Дробижева Л.М.
Дуберман Ю.Н.
Дуберман Ю.Е.
Дубин Б.
Дудинец В.В.
Дудченко О.Н.
Дука А.В.
Дукачева Л.В.
Дулина Н.В.
Дулясова М.В.
Дурнов А.В.
Дуров В.И.
Дутчак И.В.
Дымарская О.Я.
Дынин А.
Дьяконов К.Б.
Дьяченко А.П.
Дьяченко А.Н.
Дюжиков С.А.
Дюк Д.М.
Дюркгейм Э.
Дядюнова И.А.
Дятлова Д.А.
Дятлов А.В.

Е

Евграфова К.О.
Евдокимова Е.П.
Евдокимова Т.Г.
Евзеров Р.Я.
Евсеева М.А.
Евстафьев Д.Г.
Егорова Н.Ю.
Егоров В.Г.
Егорова М.А.
Егорова Л.Г.
Егоров В.К.
Егорычев А.М.
Елизаров А.М.
Елимова М.Ю.
Елисеева И.И.
Елисеева А.М.
Епифанцев С.Н.
Епихина Ю.Б.
Еремеева К.С.
Еременко Ю.А.
Еремичева О.О.
Еремичева Г.В.
Ерицян К.Ю.
Ерицян К.Ю.
Ермакова Е.А.
Ермолаева Ю.В.
Ермолаева П.О.
Ерохина Е.А.
Ерохина О.В.
Ершов П.С.
Ершова Т.В.
Ершов А.Н.
Ершова И.А.
Ерыкова В.Г.
Ефанова О.А.
Ефременко Д.В.

Ж

Жаворонков А.В.
Жаде З.А.
Жалбажав Н.
Жалсанова В.Г.
Жамкочьян М.С.
Жанмере Л.
Жвитиашвили А.Ш.
Железняков А.С.
Желнина А.А.
Жернакова М.Б.
Жигалев Б.А.
Жигунова Г.В.
Жирикова А.А.
Жихарева О.Б.
Жмудь Т.А.
Жу Ди
Жуков В.И.
Жупник О.Н.
Журавлев П.
Журавлева И.В.
Журавлев Г.Т.
Журавлев О.М.
Журова Л.Е.


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   
   По Вашему запросу найдено 7911 публикаций

1   2   3   ... 264   →   cледующая


Ядов В.А.
А все же умом Россию понять можно // Россия трансформирующееся общество / Под редакцией В.А. Ядова. - М.: Издательство «КАНОН-пресс-Ц», 2001. C. 9-20.

Малинов А.В.
А.С. Лаппо-Данилевский в истории российской социологии: к столетию со дня смерти ученого // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества / Отв. ред. В.В. Козловский, А.В. Малинов. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 90-134.

Малинов А.В.
А.С. Лаппо-Данилевский в истории российской социологии: к столетию со дня смерти ученого // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества / отв. ред. В.В. Козловский, А.В. Малинов. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 90-134.
https://philhist.spbu.ru/images/books/Sbornik_ASLD.pdf

Щенина О.Г.
Абсентеизм как форма политического участия в современной России. - М.: Институт сравнительной политологии РАН, 2005. – 20 с. б/н

Величко О.И.
Австрофашизм: между Муссолини и Гитлером // Берегиня.777.Сова. Научный журнал. 2014. № 4 (23). С. 300-310.

Батыков И.В.
Автоматизированное определение сходства товарных знаков до степени смешения // Управление мегаполисом. 2013. №3. С. 92-95.

Качанов Ю.Л., Маркова Ю.В.
Автономия и структуры социологического дискурса / Ю.Л. Качанов, Ю.В. Маркова. - М.: Университетская книга, 2010. - 320 с.: ил.
https://www.isras.ru/files/File/Publication/Ka_Ma_2010_1.pdf

Автопортрет местных сообществ. Анализ социологических опросов и глубинных интервью / Отв. ред. И.А.Халий. — М.: Институт социологии РАН, 2006. — 312 с
rss подписаться на RSS ленту комментариев к этой странице
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии. Всего [0]: