Институт социологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук

Voronovs V., Krasko V. Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā. Mācību līdzeklis. Otrais, papildinātais un labotais izdevums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 90 lpp.



Voronovs V., Krasko V. Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā. Mācību līdzeklis. Otrais, papildinātais un labotais izdevums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 90 lpp.
ISBN 978-9984-14-676-8

Размещена на сайте: 22.05.14

 Текст книги.


Моя книжная полка

Ссылка при цитировании:

Voronovs V., Krasko V. Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā. Mācību līdzeklis. Otrais, papildinātais un labotais izdevums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 90 lpp.

Аннотация

Matemātiskās metodes un datoru tehnoloģijas – nepieciešamie instrumenti mūsdienu speciālistam, kurš risina aktuālos uzdevumus pētījumos ekonomikā, mārketingā, socioloģijā, citās sabiedriskajās zinātnēs. Viena no tādām metodēm – faktoru analīze – ļaus atrast slēptās savstarpējās saites, kuras nosaka un virza funkcionēšanu, attīstību, pētāmo objektu sociāli ekonomiskās realitātes. Mācību līdzekļa struktūra paredz faktoriskās analīzes būtības un metodoloģiskās novadīšanas izklāstu, praktiskā pielietojuma izklāstu, tajā skaitā arī faktoru analīzes pielietojumu patērētāju noskaņojuma ekonomikā ar SPSS programmas pielietojumu.

Mācību līdzeklis paredzēts mācību procesam studentu un maģistrantu sagatavošanai tādās disciplīnās kā „Makroekonomika”, „Mārketings”, „Socioloģija”, „Statistika”, „Ekonomiskā socioloģija”, kā arī visiem tiem, kuri interesējas par pievienojamo matemātisko metožu pielietojumu mūsdienu sabiedriski sociāli ekonomiskajās zinātnēs.

Ключевые слова:

faktoru analīze matemātisko metožu ekonomiskā socioloģija

Авторы:

Воронов В.В., Краско В.Д.

Оглавление

Рубрики:

Экономическая социология



Возможно, вам будут интересны другие публикации:



КОММЕНТАРИИ К ЭТОЙ СТРАНИЦЕ



rss подписаться на RSS ленту комментариев к этой странице
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии. Всего [0]: